Giá trị cá nhân

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên sự tôn trọng các giá trị và địa vị cá nhân, niềm tin và tín ngưỡng của khách hàng, những phẩm giá khiến mỗi người là một sự khác biệt.

Giá trị cá nhân là những điều mà chúng ta tin là quan trọng trong cách sống và làm việc, là động lực để mỗi người có những khát vọng và dự định thực hiện chúng. Tập hợp các giá trị cá nhân được xếp thứ tự theo tầm quan trọng và bền vững trong cuộc sống tạo nên hệ thống giá trị. Hệ thống giá trị này được phát triển và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kinh nghiệm bản thân, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng, văn hóa… Hiểu rõ được các giá trị cá nhân giúp ích rất nhiều trong việc ra quyết định một vấn đề là quan trọng hay không quan trọng, đúng hay sai, tốt hay xấu, có ý nghĩa hay không. Từ đó bạn có được nhận thức sâu sắc hơn về bản thân, nhận dạng và phát triển được những điểm mạnh của mình. Các giá trị cũng là cơ sở hình thành nhận thức, quan điểm, thái độ cùng các chuẩn mực đạo đức; là chức năng tương tác với xã hội, thông qua việc chia sẻ những giá trị chung để xây dựng văn hóa.