Chăm sóc tại nhà

Hits: 621

Chăm sóc, xét nghiệm, chẩn đoán thăm dò và khám bệnh tại nhà được giám sát chặt chẽ từ trung tâm mang đến sự tin cậy và an toàn. Các dịch vụ được kết hợp và điều phối chặt chẽ để bảo đảm sự liên tục của quá trình chăm sóc.

Để bảo đảm chất lượng và sự tin cậy của các dịch vụ chăm sóc tại nhà, chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào việc giám sát các quá trình chăm sóc,  tuân thủ chặt chẽ không chỉ các quy định của ngành mà còn chi tiết hóa các quá trình dịch vụ theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Trong quá trình phục vụ, chúng tôi đề cao ý kiến khách hàng trong mọi quyết định chăm sóc. Trong bất cứ tình huống phức tạp nào, nhân viên chăm sóc đều có thể yêu cầu sự hỗ trợ chuyên môn từ trung tâm chuyên gia để bảo đảm tính an toàn trong các dịch vụ chăm sóc.

Việc kết hợp giữa khám bệnh online, khám bệnh và chăm sóc tại nhà cùng với các dịch vụ liên kết tại các cơ sở y tế giúp hình thành một mô hình chăm sóc toàn diện, an toàn và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là xây dựng một môi trường chăm sóc y tế tin cậy, mọi lúc, mọi nơi để nâng cao giá trị và ý nghĩa cuộc sống của khách hàng.