Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Ứng dụng DoctorCity thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng của ứng dụng. Chính sách bảo mật này giải thích cách ứng dụng thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu của bạn.

Loại dữ liệu thu thập

Ứng dụng thu thập các loại dữ liệu sau:

  • Dữ liệu cá nhân: bao gồm tên, số điện thoại.
  • Dữ liệu vị trí: ứng dụng có thể thu thập dữ liệu vị trí của bạn để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí.
  • Dữ liệu sử dụng: ứng dụng thu thập dữ liệu về lịch sử yêu cầu dịch vụ.

Cách sử dụng dữ liệu

Ứng dụng sử dụng dữ liệu thu thập được để:

  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng của ứng dụng.
  • Cải thiện ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Theo dõi và ngăn chặn gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của mình.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm mã hóa, tường lửa và kiểm soát truy cập.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@doctocity.asia hoặc qua số điện thoại +84981919115.