Đặt dịch vụ qua ứng dụng

Để yêu cầu dịch vụ tức thời, bạn thực hiện các bước sau:

  1. Cài ứng dụng DoctorCity từ kho ứng dụng
  2. Đăng nhập bằng số điện thoại của bạn mà không cần cung cấp thêm bất cứ trường thông tin nào.
  3. Chọn dịch vụ miễn phí hoặc dịch vụ bạn muốn rồi bấm nút Yêu cầu dịch vụ
  4. Nhân viên dịch vụ của DoctorCity sẽ mở hồ sơ dịch vụ và hướng dẫn bạn tiếp nhận thông tin kết quả.