Đặt dịch vụ qua hotline

Chào mừng bạn đến với DoctorCity!

Để đặt dịch vụ của DoctorCity qua hotline 0981919115, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Gọi điện đến hotline 0981919115.
  2. Giới thiệu bản thân và cung cấp thông tin về dịch vụ bạn muốn đặt.
  3. Cung cấp thông tin về địa điểm và thời gian bạn muốn đặt dịch vụ.
  4. Nhân viên dịch vụ của DoctorCity sẽ mở hồ sơ dịch vụ và hướng dẫn bạn tiếp nhận thông tin kết quả.